settled area

  1. Noun, Construction yerleşim alanı
  2. Noun, Construction yerleşim yeri
  3. Noun, Construction yerleşim bölgesi
seyrek yerleşme bölgesi
dağınık nüfuslu bölge
seyrek yerleşme bölgesi