sierra

  1. Noun sıradağ, dağ silsilesi.
  2. Noun, Zoology testereli uskumru
    (Scomberomorus sierra). K. Amerikanın batı kıyılarında yaşar.
  3. Noun haberleşmede S harfi için kullanılan sözcük.
Sierra Madre Hazineleri Proper Name, Cinema
Sierra Leone Noun, Place Names
The Treasure of the Sierra Madre Proper Name, Cinema