sight bill

  1. vadesiz senet
  2. ibrazında ödenmesi gereken senet
  3. görülmek düğünde ödenmesi gereken senet
vadeli senet
görülmek düğünde hamiline ödenecek kambiyo senedi
gönderilen malın maliyeti kesin olarak bilinmediği için gümrüklü giriş beyannamesini dolduramayan ithalatçının
gümrüğe verdiği geçici gümrük muayene c
ibrazında ödenen poliçe
bir senedi gördüğünde ödemek Verb
bir senedi ibrazında ödemek Verb