single bill

  1. (noterden) borç vaadi
  2. tek bir nüsha olarak hazırlanan poliçe
  3. kambiyal
  4. tek nüsha olarak hazırlanan poliçe