speck

  1. benek, nokta, ufacık leke.
  2. zerre, çok ufak parça.
    He has not a speck of generosity: Onda cömertliğin zerresi yok.
  3. azıcık şey, zerre gibi/ufak görünen şey.
    speck on the horizon: ufukta bir nokta/benek.
  4. beneklendirmek, nokta nokta lekelemek.