spike sb's guns

  1. Verb bir kimsenin kötü niyetine engel olmak