spoke

  1. Verb (bkz: speak )
    (geç.z. ve esk. s.f.).
  2. cağ, tekerlek parmağı.
  3. Maritime Traffic dümen dolabı parmaklığı.
  4. seyyar merdiven ayağı.
  5. araba tekerleğinin dönmesini engellemek için parmaklığın arasına konulan sırık.
  6. tekerleğe parmak takmak.
  7. (tekerleğin dönmemesi için) sırık koymak.
bir kimsenin çanına ot tıkamak, işini kösteklemek.
bazı büyük havaalanlarının merkez görevi yaptıkları ve uçakların çevredeki havaalanlarına oralardan havalandıkları
hava trafiği düzenleme sistemi
bir kimsenin çanına ot tıkmak Verb
birinin tekerleğine çomak sokmak Verb