stock answer

  1. daima hazırcevap
  2. basmakalıp cevap