subject matter

  1. Noun konu, mevzu, irdeleme/inceleme vb. konusu, bir kitabın/yazının/hikâyenin konusu.
konu bakımından yargı yetkisi, konu bakımından yetki, görev Noun, Law
konuya göre dizmek Verb
(sigorta) konunun aynılığı
yalnız görülen dava hakkında değil
aynı zamanda davanın konusuyla da ilgili davalar sınıfına ilişkin kaza yetkisi
sigorta konusu
buluşun konusu
patent konusu
satış konusu
temsilciliğin konusu
sözleşmenin konusu