supplemental bill

  1. ek önerge
  2. esas önerge verildikten sonra ortaya çıkan ya da yeni öğrenilen özelliklerle ilgili olarak mahkemeye sunulan tamamlayıcı önerge