supreme council

  1. yüksek şura
  2. yüksek konsey
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Noun
yüksek hakimler kurulu
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Noun, Organizations
Yüksek Askerî Şûra.
yüksek planlama kurulu