sur

sürşarj
zamlı ücret
  1. wall
  2. rampart
  3. city wall
step on it
rate
readiness
speed
speediness
celerity
clip
expeditiousness
haste
vitesse
rapidly
swift
swiftly
apace
fast
fleetly
in jig time
in short order
round
sharp
snappy
speedy
swift
expedite
expeditious
express
fast
fast-track
feathered
flighty

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Düşman hücumlarından korunmak için şehrin etrâfına ... yüksek duvar, kale duvarı
  2. Düğün, şölen
  3. İçi boru gibi boş olan ve ... çıkarılan büyük boynuz, nefir

Tuzlu, kekremsi, acı