take counsel's opinion

  1. Verb avukatın görüşünü almak
  2. Verb hukuki görüş almak
  3. Verb avukatına danışmak
  4. Verb bir avukata danışmak