tort

  1. Law haksız fiil
  2. Noun haksız muamele, haksız fiil.
haksız fiilden doğan dava
haksız fiilden doğan dava
haksız fiil
bir haksız fiilden sorumlu olmak Verb
haksız fiil yüzünden sorumlu olmak Verb
haksız fiil işlemek Verb
yetkisiz vasiyeti tenfiz memuru
haksız fiile dayanan
ortak haksız fiil
ortak işlenen haksız fiil
haksız fiilde ihmal sorumluluğu
haksız fiil sorumluluğu Law
haksız fiilden doğan sorumluluk
açık deniz de işlenen haksız fiil
açık denizde işlenen haksız fiil
ihmalkârlık yüzünden yapılan müsaade edilmeyecek muamele
haksız fiil yüzünden tazminat elde etmek Verb
şahsın haksız fiili
şahıs haklarının çiğnenmesi
haksız fiilin yer aldığı yer
haksız fiil kovuşturması
emlake ika olunan haksız fiil
emlaka ika olunan haksız fiil
mal mülk hasarı
bir haksız fiili ortadan kaldırma
haksız fiile benzeyen fiil
haksız fiil davası açmak Verb
davacının hem haksız fiil hem de akitten doğan dava hakkına sahip bulunduğu hallerde akitten doğan dava hakkını kullanması
kasıtlı haksız fiil
kasdi haksız fiil
kasti haksız fiil
haksız fiil davası Noun
haksız hasar tazminat talebi
haksız fiil davası Noun
haksız fiil sorumluluğu Law
haksız fiil suçu
ihmalkârlık suçu
bir haksız fiil veya dolandırıcılık yüzünden uğranılan zarar için tazminat talebi