transition elements

  1. geçiş öğeleri.
    transition time: geçiş süresi.