transition from school or training to work

  1. Noun, Education-Training okuldan veya eğitimden çalışmaya geçiş (Kaynak: CEDEFOP)