unclutter

  1. Verb düzenlemek, sıraya/intizama sokmak.