unopposed bill

  1. karşı çıkılmayan kanun tasarısı