unsightly

  1. Adjective çirkin, yakışıksız, göze batan.