veer

 1. Verb dön(dür)mek, yön değiştir(t)mek.
  The car was out of control and suddenly veered across the road.
 2. Verb (rüzgâr) saat ibreleri yönünde yön değiştirmek.
 3. Verb, Maritime Traffic . geminin kıçını rüzgâra çevirmek.
 4. Verb geri dön(dür)mek.
  veer round: dönüp ters yönde gitmek, çevr(il)mek, değiş(tir)mek.
  We were
  talking about food, and then suddenly the conversation veered round to stomach diseases.
 5. Verb, Maritime Traffic gevşetmek, laçka etmek.
  veer away/out: (halat) salıvermek, gevşetmek, laçka etmek.
  to veer
  chain: zinciri salıvermek.
  veer and haul: laçka ve vira etmek.
 6. Noun dönüş, dönme, yön değiştirme.
  A veer to the right.
orsa boca etmek.
bocalamak Verb, Maritime Traffic
yoldan çıkmak Verb, Transport
pistten çıkmak Verb, Transport
dönüp aksi yöne gitmek Verb
sapmak Verb