vezir

  1. Noun, Politics-Intl. Relations vizier
queen (chess) Noun

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Osmanlı Devleti’nde askerî ve idârî yetkisi ... vezirlik rütbesine sâhip kimse