1. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler vizier
queen (chess) İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Osmanlı Devleti’nde askerî ve idârî yetkisi ... vezirlik rütbesine sâhip kimse