1. özel, kişisel, şahsî.
  a private interpretation: kişisel yorum.
  the private life of a king:
  kralın özel hayatı.
  private agreement: özel anlaşma.
  private company: özel şirket.
  private education: özel öğrenim.
  private house: özel konut, ev, mesken, ikametgâh.
  private income/means: şahsî gelir.
  private lesson: özel ders.
  private motives: kişisel sebepler.
  private school: özel okul.
 2. kişiye özel, zata mahsus.
  a private letter. private car. private property.
  private and confidential:
  kişiye özel ve gizli.
 3. gizli, saklı, alenî olmayan.
  a private drawer. 4. mahrem, gizli.
  in private: gizlice, mahrem
  olarak.
  talk to someone in private: birisiyle gizli olarak/başbaşa konuşmak.
  keep a matter private: bir meseleyi gizli tutmak.
  private part: mahrem yer, edep yerleri.
 4. gayrıresmî, resmî unvanı/görevi/sıfatı olmayan.
  a private citizen.
 5. en küçük rütbeli.
 1. Özel Isim Özel. A button that can be tapped during a conference call to have a private conversation with one person on the call.
blok satış İsim, Bankacılık
girişim sermayesi İsim, Bankacılık
özel banka İsim, Bankacılık
özel bankacı İsim, Bankacılık
özel bankacılık İsim, Bankacılık