weighted average cost of capital

  1. Noun sermayenin ağırlıklı ortalamalı maliyeti