word in progress

  1. Noun yarı üretilmiş ürünler
  2. Noun kısmen tamamlanmış taahhütler