yarımgün çalışma taahhüdü

  1. part-time commitment
part time commitment