yield up

birşeyi ortaya çıkarmak Verb
birşeyi teslim etmek Verb
birşeyi vermek zorunda kalmak Verb
birşeyi açığa çıkarmak Verb
birşeyi ortaya koymak Verb
birşeyi kaybetmek Verb
ölmek, ruhunu teslim etmek.