birşeyi ortaya çıkarmak Fiil
birşeyi teslim etmek Fiil
birşeyi vermek zorunda kalmak Fiil
birşeyi açığa çıkarmak Fiil
birşeyi ortaya koymak Fiil
birşeyi kaybetmek Fiil
ölmek, ruhunu teslim etmek.