1. -siz/-sız.
  to go out without a coat: paltosuz dışarıya çıkmak.
  a night without sleep: uykusuz
  gece.
  without doubt: şüphesiz.
  without a doubt: hiç şüphesiz.
  without any money: meteliksiz, beş parasız.
  not without some difficulty: bazı güçlüklerle.
 2. -meden/-madan.
  He left without telling me: Bana söylemeden gitti.
  Can you wash it without breaking
  it? Onu kırmadan yıkayabilir misin?
  without him to help: onun yardımı olmadan.
  without anybody knowing: kimsenin haberi olmadan.
 3. -meksizin/-maksızın, … olmadan/olmaksızın /olmazsa, … hesaba katılmazsa.
  without any help: hiçbir
  yardım olmaksızın.
  without taxes: vergiler hariç, vergiler hesaba katılmazsa.
 4. dışarıda, dışında, dışta.
  The carriage awaits without: Araba dışarıda bekliyor.
  We heard a
  cry from the without: Dışarıdan bir feryat işittik.
 5. onsuz, o olmadan.
  to go/to do without : -sız olmak, - olmadan idare etmek/yetinmek.
 6. dışarıdan, hariçten.
 7. meğer ki.