1. İsim, Tekstil Sanayii bag
  2. İsim, Tekstil Sanayii sack
  3. suitcase
  4. briefcase
  5. purse
  6. handbag
Manufacture of plastic packing goods (NACE code: C22.2.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
leather suitcase
zipper bag
to have it in the bag Fiil
purse snatcher
bag-snatching

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Berâber taşınması gereken eşya, yiyecek, para, ... yarayan deri, kumaş vb