1. Son Ek “ … gibi, -e benzer, -e ait”.
  ör.:canine, crystalline.
 2. Son Ek “-den yapılmış”.
  ör.:opaline.
 3. Son Ek dişil ad/unvan yapmaya yarar:
  heroine, Josephine vb.
 4. Son Ek aslında dişil olan soyut adlar yapar:
  medicine, doctrine, routine, famine vb.
 5. Son Ek, Kimya (a) halojen grubundaki maddelerin adlarına takılır:
  bromine, fluorine vb. (b) alkaloid veya bazik
  maddeleri gösterir:
  morphine, aniline vb., (c)
  -in sonekinin değişik şekli olarak kullanılır.
to set down a meeting for the 15th Fiil
to finance up to 75 percent Fiil
to finance up to 75 percent Fiil