1. İsim Cehalet Çağı: Avrupa tarihinin M.S. 476-1000 yılları arasındaki dönemi.
  2. İsim Orta Çağ.