may ı be excused?

tuvalete gidebilir miyim?
İzin verir misiniz/Müsaade eder misiniz? (Bilhassa okullarda öğrenciler helâya gitmek için bu sözlerle izin isterler).