netherlands east ındies

Indonezya Cumhuriyetinin eski adı.