research and experimental development on social sciences and humanities (nace code: m72.2)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.2)