abstain from

  1. Fiil içtinap etmek
  2. Fiil çekimsemek
  3. Fiil istinkâf etmek
  4. Fiil kaçınmak
her türlü tedbirden kaçınmak Fiil
bir şey yapmaktan imtina etmek Fiil
den imtina etmek Fiil
den kaçınmak Fiil
oy vermemek Fiil
oy kullanmada çekimser davranmak Fiil
üye devletler ..den kaçınırlar İsim