accommodation bill

  1. hatır senedi
  2. İsim hatır bonosu
  3. muvazaa senedi
  4. (herhangi bir karşılık beklemeden başka birine yardım amacıyla ciranta olarak imzalanan senet