accumulated income

  1. birikmiş gelir
  2. birikmiş kazanç
  3. temettü olarak dağıtılmamış olan safi gelir
  4. dağıtılmamış kârlar
  5. birikmiş gelir , dağıtılmamış kârlar