1. İsim ayar.
  out of adjustment: ayarsız, ayarı bozuk.
 2. İsim ayarla(n)ma, düzel(t)me, düzenle(n)me, tanzim (etme).
  adjustment of fire
  ask. ateş tanzimi.
 3. İsim ayar düğmesi/kolu.
  adjustments on a microscope: mikroskopun ayar düğmeleri.
  coarse/fine adjustment:
  kaba/ince ayar düğmesi.
 4. İsim dış şartlara uydurma, tatbik etme, intibak.
  the adjustment of one's view of reality: bir kimsenin
  gerçek hakkındaki görüşlerini dış şartlara uydurma.
 5. İsim uzlaş(tır)ma, görüş ayrılıklarını giderip anlaş(tır)ma.
  They worked out an adjustment of their conflicting
  ideas: Çatışan fikirlerini uzlaştırdılar.
 6. İsim, Sosyoloji toplumsal uyum.
  social adjustment.
 7. İsim, Sigorta sigorta tazminatını belirleme, tasfiye.
 8. İsim (fiyat vb.) değiştirme, ayarlama.
düzeltme kaydı
hesapların denetimi sırasında yapılan düzeltmeler
otomatik ücret ayarlaması
otomatik ücret ayarı
ücretlerin geçim endeksleri gibi değişkenlere bağlı olarak kendiliğinden inip çıkması
zararın paylaştırılma şekli
avarya tesbiti
ödemeler dengesinin düzeltilmesi İsim
bilanço denkleştirilmesi
sınır ayarlaması
fren ayarı
üretim maliyetinin dağıtılması
konjonktür dalgası ayarlaması
sermaye ayarlaması
sermaye geliri ayarlaması
karbüratör ayarı
zarar ayarı
denkleştirici ayarlama
denkleştirici ayarlama
maliyet ayarlama
: geçim indeksi (veya hayat pahalılığı) ayarlaması: geçim indeksine/enflasyon oranına göre maaş ve ücretlerin ayarlanması
asgari geçim indirimi İsim
amortisman düşme
ekonomik dengeleme
yıl sonu ayarlaması
yıl sonu ayarlaması
(maaşlarda) hayat pahalılığı ayarlaması
döviz kuru ayarlaması
döviz kuru ayarlaması
döviz kuru ayarlamaları İsim
(radyo) ince ayar
yangın hasarı ayarlaması
yabancı ülkede sigortası tarafından ödenecek hasar bedelinin tespiti
far ayarı
enflasyon düzeltmesi İsim, Muhasebe
enflasyon ayarlaması
başlangıç ayarı
faiz oranı ayarlaması
envanter ayarlama
envanter intibak ettirme
intibaksızlık
ayarsızlık
zarar dispeçi
hasar tespiti
zarar tespiti
intibak tedbirleri İsim
intibak süresi
faz ayarı
fiyat ayarlama
fiyat ayarlaması
maaş ayarlama
düzeltme
konjonktür ayarlaması
toplumsal uyma.
(US) sosyal sigorta ayarlaması
sosyal sigorta ayarlaması
yapısal uyum
yapısal uyarlama
gümrük vergisi ayarlaması
ateşleme ayarı
uyuş(tur)mak, anlaş(tır)mak.
(alet) üniversal ayar
değer ayarlama
mesleğe alışma
maaş ayarlama
ücret ayarı
(US) yıl sonu ayarlaması
müşterek hesap
ayarlama hesabı
(US) bir işyerinin teşkilat değişikliği sonucunda piyasaya sürdüğü tahviller
sermayeyi ayarlama tahvili
sermayeyi kuvvetlendirmek için çıkarılan tahvil
ABD cezaevlerinde yola gelmeyen ya da akıl hastası olan mahkûmların hücreye kapatıldığı yer
(malların gecikmesi veya hasar görmesi halinde) taleplerin karşılanması
ihtilafın halline memur komisyon
hasar tespit masrafı
envanter kayıtları İsim
stoktaki değer artışı için düzenleme
düzeltici yevmiye maddesi İsim
yevmiyeyi ayarlama maddesi İsim
uyum yasası
ödünlü mektup
tavizli mektup
ödemeler dengesinin düzeltilme mekanizması
ödemeler dengesinin denkleşme mekanizması
hamiline yazılı ipotekli borç senedinin sigortası İsim
sigortalıya ödenecek tazminatın saptanması
tazminatın ödenmesi
ateşleme ayarı
prim miktarının sonradan ayarlanması
avarya bölüştürülmesi
konvertibilite ayarlaması (tahvil sahibine hisse senedine çevirme sırasında ödenecek nakit meblağ , veya
, ayarlama negatif ise , tahvil sahibi tarafı
uyum süreci İsim
intibak süreci
parasal ayarlama mekanizması
parasal ayarlama mekanizması
fiyat ayarlama kurulu
yapısal uyum kredisi