1. belirli yaş gruplarının bedenî ve zihnî nitelikleri.