1. Fiil diz(il)mek, sıraya koymak/girmek, sırala(n)mak, hizaya getirmek/gelmek.
  2. Fiil (bir gruba/partiye vb.) girmek, katılmak, iltihak etmek, safına geçmek.
    He align = alineed himself with the Liberals.
  3. Fiil (elektronik devreleri) aynı frekansa ayarlamak, akord etmek, sıralama ayarı yapmak.
sağa yaslamak Fiil, Bilgi Teknolojileri
...'i ... ile uyumlu hale getirmek Fiil
...'i ...'e uygun hale getirmek Fiil