align

  1. Verb diz(il)mek, sıraya koymak/girmek, sırala(n)mak, hizaya getirmek/gelmek.
  2. Verb (bir gruba/partiye vb.) girmek, katılmak, iltihak etmek, safına geçmek.
    He align = alineed himself with the Liberals.
  3. Verb (elektronik devreleri) aynı frekansa ayarlamak, akord etmek, sıralama ayarı yapmak.
sağa yaslamak Verb, Information Technology
...'i ... ile uyumlu hale getirmek Verb
...'i ...'e uygun hale getirmek Verb