allow someone sth

  1. Fiil birine bir şeyi müsaade etmek
  2. Fiil birine bir şey için müsaade etmek
birine bir şeyde kâr payı tanımak Fiil
birine bir şeyi yapması için zaman tanımak Fiil
karalatmak Fiil
birine bir şey yapması için izin vermek Fiil
söyletmek Fiil