1. düzeltilebilir, tadil edilebilir, değiştirilebilir, islâh edilebilir.
düzeltilebilecek hata