anchor ring

  1. İsim kablonun tespit edildiği halka.
  2. İsim, Geometri halka: düzlemdeki kapalı bir eğrinin düzlem dışındaki bir eksen etrafında dönmek suretiyle oluşturduğu dönel cisim.