anlaşmaya bağlı kalmak

  1. Fiil to stick to a bargain