1. İsim sav, (ekseriya ispatsız ve delilsiz) iddia, beyan, ısrar, teyit, ileri sürme.
  a mere assertion:
  sırf bir iddia.
  an unwarranted assertion: yersiz (aslı esası olmayan) bir iddia.
 2. İsim iddia/beyan/ısrar etme, hak iddia/talep etme.
  He repeated his assertion that he was not guilty:
  Suçsuz olduğu iddiasını tekrarladı.
bir iddiayı tasdik etmek Fiil
bir savı desteklemek Fiil
bir iddiayı kanıtlamak Fiil
birinin teyit olunmayan iddiasına inanmak Fiil
bir iddiayı yalanlamak Fiil
bir iddiada bulunmak Fiil
çürütülemez iddia
kesin ifade
şüphe götürür iddia
yeminli iddiada bulunma
resmi teyit
bir iddiada bulunması
bir hakkın ileri sürülmesi