assertion

 1. Noun sav, (ekseriya ispatsız ve delilsiz) iddia, beyan, ısrar, teyit, ileri sürme.
  a mere assertion:
  sırf bir iddia.
  an unwarranted assertion: yersiz (aslı esası olmayan) bir iddia.
 2. Noun iddia/beyan/ısrar etme, hak iddia/talep etme.
  He repeated his assertion that he was not guilty:
  Suçsuz olduğu iddiasını tekrarladı.
bir iddiayı tasdik etmek Verb
bir savı desteklemek Verb
bir iddiayı kanıtlamak Verb
birinin teyit olunmayan iddiasına inanmak Verb
bir iddiayı yalanlamak Verb
bir iddiada bulunmak Verb
çürütülemez iddia
kesin ifade
şüphe götürür iddia
yeminli iddiada bulunma
resmi teyit
bir iddiada bulunması
bir hakkın ileri sürülmesi