attorney's certificate

  1. İngiltere'de avukattan kesilen yıllık verginin ödendiğini belgeleyen makbuz
  2. avukat ruhsatı