attorney's implied authority

  1. bir avukatın
  2. avukatlık mesleği icabı
  3. ancak bu fiiller davanın sebebine değil halline matuf olmalıdır
  4. müvekkiline danışmadan
  5. İsim dahası
  6. onun arzusu hilafına bile yapılan bu fiiller müvekkilini bağlayıcıdır